KURUMSAL

Misyonumuz

- Müşterilerin ve çalışanların memnuniyetini sağlamak.

- Ürün kalitemizi arttıracak teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, uluslararası bir firma olmak.

- Yasa ve yönetmeliklere uymak.

- İnsan sağlığına önem vererek temiz çevre prensiplerine uymak.

- Meslek ahlakı, dürüstlük, hoşgörü ve saygı ilkeleriyle güven veren büyük bir kuruluş olmak.

- Çalışanların ihtiyaç duydukları eğitimleri sağlayarak kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlamak.

- Bu şartları sağlamak amacıyla Toplam Kalite Yönetimi'ni çalışma tarzımız olarak benimsemek.

Misyonumuz